ÅRETS HUND 2018

ÅRETS HUND

Från och med år 2016 så kommer vi utöver Kennel Mästaren som koras under kennel lägret även ha en utmärkelse för årets hund.

Årets hund utses genom att man samlar poäng under året från 1 januari-31 december.

Man mailar in sina resultat till mig HÄR så fyller jag i de i tabellen nedan så ni kan följa alla hur det går under året.

Poängen som delas ut kan ni läsa i tabellen nedan, har jag missat något så meddelan gärna mig.

___________________________________________________________________________________________________________

AS Live To Win "TANGO"

Anna Wernersson

4 Februari

18 Februari

6 Juni

28 Juli

FCI Klass 3 / 3:e Pris

FCI Klass 3 / 3:e Pris

FCI Klass 3 / 1:a Pris + 3:e plats

FCI Klass 3 / 1:a Pris

10

10

20+1

20

61

AS Born To Win "BISON"

Andrea Axelsson

27 Januari

18 Februari

1 Maj

FCI Klass 2 / 3:e Pris

FCI Klass 2 / 3:e Pris

FCI Klass 2 / 3:e Pris + 2:a plats

5

5

5+3

18

AS Hunting Will "WILL"

Christer Danielsson

3 Mars

28 Juli

Lydnad Startklass / Uppflyttad

B-Prov NKL / 1:a Pris

10

25

35

AS Hunting Line "LINDSEY"

Ninna Lindman

8 April

5 Maj

Apellklass Spår / Uppflyttad + 2:a plats

FCI Klass 1 / 1:a Pris + klassvinst

15+3

10+5

33

AS Hunting One "KRIGA"

Ellen Berg

8 April

WT NKL / 1:a Pris

10

10

AS Hunting Hero "DUNDER"

Clara Johansson

21 April

Lydnad Startklass / Godkänd

5

5

AS Once And Always A Bitch "LETA"

Matilda Borvén

21 April

5 Maj

19 Maj

19 Juni

1 Juli

7 Juli

28 Juli

12 Augusti

12 Augusti

WT NKL / 3:e Pris

B-Prov NKL / 2:a Pris

WT NKL / 1:a Pris

Genomförd FB-R

B-Prov NKL / 1:a Pris + Bästa Hund

Lydnad Startklass / Godkänd

B-Prov NKL / 1:a Pris + HP + Bästa Hund

B-Prov NKL / 1:a Pris

WT NKL / 1:a Pris + 3:e Placering

5

20

10

5

25+10

5

25+20+10

25

10+1

171

AS Once "DRILLA"

Fia Ahlström

19 Juni

Genomförd FB-R

5

5

AS Love To Win "JAGA"

Matilda Borvén

1 Juli

7 Juli

28 Juli

B-Prov ÖKL / 2:a Pris

Lydnad Startklass / Godkänd

B-Prov ÖKL / 1:a Pris + Bästa Hund

25

5

30+10

70

AS Fight To Win "FIGHT"

Tina Jonsson

5 Maj

19 Maj

28 Juli

B-Prov NKL / 1:a Pris

WT NKL / 1:a Pris

B-Prov ÖKL / 2:a Pris

25

10

25

60

AS Once

Katarina Pilhage

29 April

19 Juni

Utställning Inof.Valp./ Exc+HP+Bästa hane

Genomförd FB-R

20+5

5

30

AS Hunting Star "SCOTT"

Christin Larsson

29 April

Genomfört MH

Poängjakt, WT Lab Småland / Klassvinst

5

10+5

20

AS Shooting Star "LIL-JA"

Marianne Magnusson

29 April

6 Maj

6 Maj

19 Maj

Genomfört MH

Rallylydnad Fortsätt./ Uppflytt+2:a plats

Rallylydnad Fortsättning / Uppflytt

Godkänd Anlagsklass Viltspår

5

5+3

5

15

33

AS Rock Star "OVE"

Lena Skog

29 April

Genomfört MH

5

5

AS Shining Star "STOJJA"

Stefan Johansson

29 April

20 Maj

13 Juni

Genomfört MH

Lydnad Startklass / Uppflyttad

Lydnad Startklass / Godkänd

5

10

5

20

AS Hunting Love "VIMSA"

Cecilia Johansson

20 Maj

13 juni

FCI Klass 1 / 1:a Pris

FCI Klass 1 / 2:a Pris + 2:a Plats

10

5+3

18

AS Hunting Luck "TIA"

Anna Borg

27 Maj

1 Juni

FCI Klass 1 / 2:a Pris+ 2:a Plats

FCI Klass 1 / 3:e Pris

5+3

2

10

AS Out To Win "BAILEY"

Emilie Bryhn

26 Maj

27 Maj

WT NKL / 1:a Pris + 3:e Plats

WT NKL / 1:a Pris + 1:a Plats

10+1

10+5

26

AS Hunting Mind "BILLIE"

Kjersti Dahl

26 Maj

27 Maj

Bruksprov Lägre Spår / Uppflytt + 1:a Plats

Bruksprov Lägre Spår / Uppflytt + 1:a Plats

20+5

20+5

50

AS First Wish "TASSA"

Anna Andersson

2 Juni

WT NKL / 1:a Pris

10

10

AS Will To Win "JILLA"

Mats Jarl

13 Juni

FCI Klass 1 / 2:a Pris + 3:e Plats

5+1

6

AS First Champ "EMIL"

Pia Packalen

26 April

29 Maj

14 Juni

21 Juni

Godkänd Anlagsklass Viltspår

Viltspår Öppenklass / 1:a Pris

Viltspår Öppenklass / 1:a Pris

Viltspår Öppenklass / 1:a Pris + Champion

15

20

20

20+50

125

AS Once In Heaven "SKY"

Christina Willén

19 Juni

Genomförd FB-R

Godkänd Anlagsklass Viltspår

Lydnad Startklass / Uppflytt+ 1:a plats

Öppenklass Viltspår / 1:a Pris

5

15

10+5

20

55

AS Hunting Fire "VILDE"

Sara Andersson

1 Juli

Nosework / Diplom

15

15

AS Sparkling Star "STILLA"

Jonna Borvén

19 Juni

1 Juli

1 Juli

7 Juli

28 Juli

Genomförd FB-R

Brugspröve / Godkänt

B-Prov NKL / 1:a Pris

Lydnad Startklass / Godkänd

B-Prov NKL / 2:a Pris

5

10

25

5

20

65

AS Once "PUMBA"

Lotta Olson

19 Juni

Genomförd FB-R

5

5

AS Once "BUSA"

Camilla Richenauer

19 Juni

Genomförd FB-R

5

5

AS First Joy "SKOJA"

Lars Kjellgard

28 Juli

28 Juli

B-Prov NKL / 1:a Pris + HP + Bästa Hund

Klubbmästare NKL 2018

25+20+10

30

85

JAKT

KLASS

1:A PRIS

2:A PRIS

3:E PRIS

B-Prov NKL

25

20

15

B-Prov ÖKL

30

25

20

B-Prov ELIT

35

30

25

B-Prov HP

20

 

 

B-Prov Dagens Bästa hund

10

 

 

Klubbmästare

30

 

 

KKL

40

30

20

Godkänd Praktiskt Jakt

50

 

 

Jakt Championat

80

 

 

Godkänt Brukspröve DK

10

 

 

Godkänt Kvalificeringspröve NO

10

 

 

Working Test NKL (1:a pris 75-100, 2:a pris 70-75, 3:e pris 65-70)

10

7

5

Working Test ÖKL (1:a pris 75-100, 2:a pris 70-75, 3:e pris 65-70)

15

10

7

Working Test ELIT (1:a pris 75-100, 2:a pris 70-75, 3:e pris 65-70)

20

15

10

Working Test Placeringar 1,2,3

5

3

1

Working Test Begynner klass DK - Bestått

10

 

 

Working Test Åben klass DK - Bestått

15

 

 

Working Test Vinder klass DK - Bestått

20

 

 

Working Test Placeringar - 1-5 Vinnare

5-1

 

 

C-Prov Begynner klass DK

10

7

5

C-Prov Åben klass DK

15

10

7

C-Prov Vinder klass DK

20

15

10

C-Prov DK Bästa hund

10

 

 

Kennel Mästerskapet

30

20

15

LYDNAD/BRUKS

KLASS

1:A PRIS

Uppflytt

2:A PRIS

Godkänd

3:E PRIS

Lydnadsklass Startklass + 10 för LP

10

5

-

FCI Klass 1 + 10 för LP

10

5

2

FCI Klass 2 + 10 för LP

15

10

5

FCI Klass 3 + 10 för LP

20

15

10

Lydnadsklass / Bruks Placeringar 1,2,3

5

3

1

Lydnads Championat

60

 

 

Bruksprov Apell

15

10

 

Bruksprov Lägreklass

20

15

 

Bruksprov Högreklass

25

20

 

Bruksprov Elit

Cert 35

Cert p 30

Godk. 25

Bruks Championat

60

 

 

ÖVRIGT

KLASS / GREN / ÖVNING

1:A PRIS

2:A PRIS

3:E PRIS

MH-Test

5

 

 

BPH

5

 

 

FB-R

5

 

 

Utställning +5 för HP +10 för CK +15 för Cert/BIR

Exc. 20

VG. 15

Good. 10

Nose Work Doftprov

10

 

 

Nosework Tävling

15

10

5

RallyLydnad Nybörjar klass +5 för Titel

5

 

 

RallyLydnad Fortsättnings klass +5 för Titel

5

 

 

RallyLydnad Avancerad klass +5 för Titel

5

 

 

RallyLydnad Mästar klass +10 för Titel

5

 

 

RallyLydnad Placeringar 1,2,3

5

3

1

Godkänd Räddningshund

60

 

 

Godkänt Delprov Räddningshund

20

 

 

Godkänd Besök/Terapi hund

40

 

 

Viltspår Anlagsklass - HP +10

15

 

 

Viltspår Öppenklass - HP +10

20

 

 

Viltspår Championat

50

 

 

Agility "pinne"

5

 

 

Agility Uppflytt

10

 

 

Agility Championat

50

 

 

Placering Mästerskap

15

10

5

ÅRETS HUND

___________________________________________________________________________________________________________